Tlenoterapia hiperbaryczna polega na leczeniu tlenem przy pomocy ciśnienia wyższego od atmosferycznego, dzięki temu zanikają naturalne bariery przenikania tlenu przez tkanki, w następstwie czego dostaje się on nie tylko do krwioobiegu, ale również do pozostałych układów. Tlenoterapia za pomocą komory hiperbarycznej ma pozytywny wpływ na cały organizm.

Dzięki zastosowaniu komory hiperbarycznej, uzyskiwane ciśnienie cząstkowe tlenu jest znacznie wyższe, niż podczas oddychania czystym tlenem w warunkach normobarycznych (przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym). Efekt ten osiąga się przez zwiększenie zdolności transportowej tlenu w krwi. W warunkach normobarycznych transport tlenu jest ograniczony przez zdolność hemoglobiny do jego wiązania w krwinkach czerwonych i bardzo mała ilość tlenu jest transportowane przez osocze krwi. Przenikanie tlenu przez osocze jest jednak znacznie zwiększone przy zastosowaniu HBO ze względu na wyższą rozpuszczalność tlenu w miarę wzrostu ciśnienia.

Zastosowanie tlenoterapii hipererbarycznej (HBO) w:

 

NeurologiiReumatologii, ortopedii i traumatologiiKardiologiiDermatologiiPediatriiLaryngologii

Neurologii:

 • udary mózgowe,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • porażenie n.twarzowego,
 • stwardnienie rozsiane (SM).

Reumatologii, ortopedii i traumatologii:

komora hiperbaryczna - urazy sportowe

 • aseptyczna martwica kości,
 • popromienna martwica, kości,
 • zapalenie kości,
 • urazy kości,
 • urazy tkanek miękkich,
 • urazy sportowe,
 • osteochondroza,
 • osteoporoza,
 • fibromalgia,
 • zespół cieśni nadgarstka,
 • reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
 • choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • zespoły przeciążeniowe układu ruchu.

Kardiologii:

tlenoterapia hiperbaryczna - zawał

 • stabilna posatać choroby niedokrwiennej serca,
 • ostre zespoły wieńcowe i zawał serca,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • wady serca.

Dermatologii:

stopa cukrzycowa

 • trudno gojące się rany pooperacyjne i pourazowe,
 • stopa cukrzycowa,
 • rany w przebiegu krytycznego niedokrwienia kończyn,
 • odmrożenie kończyn,
 • infekcje skóry,
 • grzybice skóry,
 • oparzenia skóry.

Pediatrii:

autyzm komora hiperbaryczna

 • mózgowe porażenie dziecięce (MPD),
 • autyzm.

Laryngologii:

nagła głuchota

 • nagła głuchota,
 • złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

Galeria zdjęć: