Terapia Osoczem Bogatopłytkowym (PRP)

leczenie osoczem bogatopłytkowym

To nowoczesny niechirurgiczny sposób leczenia w wielu dziedzinach medycyny, ale przede wszystkim w ortopedii i medycynie sportowej.  Aplikacja w miejscu urazu płytk krwi zapoczątkowuje proces krzepnięcia i uwalnia czynniki wzrostu, które korzystnie wpływają na proces gojenia oraz wspomagają regenerację tkanki twardej i miękkiej.

Płytki krwi uwalniają różne rodzaje czynników wzrostu:

Uważa się, że PRP wpływa na biochemiczne środowisko miejsca urazu poprzez:

 • redukcję procesów katabolicznych,
 • modulacja procesu gojenia,
 • proliferacja fibroblastów,
 • komunikacja międzykomórkowa – GF są chemoatraktantami dla komórek naprawczych,
 • pozyskiwanie & różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych,
 • neokolageneza,
 • kontrolowana angiogeneza,
 • polepszenie całkowitej homeostazy,
 • całkowite złagodzenie i polepszenie jakości życia.

PRP wprowadzone bezpośrednio do miejsca urazu pomaga w:

 • leczeniu tkanki łącznej i zmniejszenie blizn,
  leczenie tkanki łącznej
 • regeneracji kości (leczenie zespolenia kręgów i złamanych kości, „intrabony”),
  regeneracja kości
 • leczeniu tendinopatii,
  leczenie tendinopatii
 • w regeneracji i odnowie chrząstki i wiązadła,
  regeneracja chrząstki i wiązadła
 • rozwoju nowych naczyń krwionośnych,
  rozwój nowych naczyń krwionośnych
 • gojeniu ran
  gojenie ran

PRP