Zabieg, który w kontrolowany sposób, pozwala przeprowadzać elongacje kręgosłupa. Zabiegi przeprowadza się głównie na odcinku lędźwiowym lub szyjnym. Trakcja często jest traktowana jako główny zabieg leczniczy, aczkolwiek jest ona łączona z terapią wspomagającą. Zabieg trakcji pozwala zlikwidować uciski wynikające między innymi z deformacji dysków, stanów zapalnych, choroby zwyrodnieniowej. Rozciągnięcie stawów kręgosłupa umożliwia z jednej strony dopływ substancji odżywczych do przestrzeni międzytkankowych, a z drugiej strony odprowadzenie z nich zbędnych produktów przemiany materii. Dodatkowo przywrócenie cyrkulacji płynów ustrojowych powoduje likwidację stanu zapalnego. Efektem zabiegu trakcji jest m in. rozszerzenie przestrzeni oraz otworów międzykręgowych, co z kolei prowadzi do zmniejszenia ucisku korzeni nerwowych. Z tych względów zabieg ten ma bardzo istotne znaczenie w leczeniu przepukliny dyskowej. Przyczynić się do tego może również rozciągniecie więzadła podłużnego tylnego, do którego dochodzi podczas zabiegu trakcji.