Komora hiperbaryczna Żywiec Kinesiomedica

Komora hiperbaryczna

Pracująca w naszym gabinecie Komora AHA Flex jest jedyną miękką komorą hiperbaryczną na świecie, która posiada medyczny certyfikat zgodny z MDD 93/42/EEC (Certyfikowane urządzenie zgodne z europejską dyrektywą medyczną). Warto dodać, że jest to jedyna taka komora na całym Podbeskidziu, inne, dużo tańsze zamienniki nie uzyskują tak wysokiego ciśnienia, tj. 2 bary, czyli 200 kPa lub 15 psi.

Mimo, że komora AHA Flex jest komorą jednoosobową, jej rozmiary pozwalają na korzystanie z niej przez dwóch pacjentów równocześnie (np. dziecka z rodzicem). Ponad to wyposażona jest w dwa koncentratory tlenu, dzięki czemu zapewnia wystarczającą ilość tlenu.

Tlenoterapia hiperbaryczna polega na leczeniu tlenem przy pomocy ciśnienia wyższego od atmosferycznego, dzięki temu zanikają naturalne bariery przenikania tlenu przez tkanki, w następstwie czego dostaje się on nie tylko do krwioobiegu, ale również do pozostałych układów. Tlenoterapia za pomocą komory hiperbarycznej ma pozytywny wpływ na cały organizm.

Dzięki zastosowaniu komory hiperbarycznej, uzyskiwane ciśnienie cząstkowe tlenu jest znacznie wyższe, niż podczas oddychania czystym tlenem w warunkach normobarycznych (przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym). Efekt ten osiąga się przez zwiększenie zdolności transportowej tlenu w krwi. W warunkach normobarycznych transport tlenu jest ograniczony przez zdolność hemoglobiny do jego wiązania w krwinkach czerwonych i bardzo mała ilość tlenu jest transportowane przez osocze krwi. Przenikanie tlenu przez osocze jest jednak znacznie zwiększone przy zastosowaniu HBO ze względu na wyższą rozpuszczalność tlenu w miarę wzrostu ciśnienia.

Wskazania do terapii w komorze hiperbatycznej (HBO):

Piśmiennictwo:

  1. Sieroń A, Cieślar G. Zarys medycyny hiperbarycznej (wyd. II). Alfa Medica Press, Bielsko-Biała, 2007.
  2. Malik D, Gomez G. Hyperbaric oxygen therapy: our experience in 1 AMTC. Ind. J. Aerospace Medicine, 1999, 43, (1), 18-23.
  3. Soodan K.S, Roy A.K, Singh P.H. Hyperbaric oxygen therapy in stroke cases. Ind. J. Aerospace Medicine, 1992, 36, (1), 28-33.
  4. Reis N.D, Schwartz O, Militianu D, Ramon Y, Levin D, Norman D, Melamed Shupak A, Goldsher D, Zinman C. Hyperbaric oxygen therapy as a treatment for stage-I avascular necrosis of the femoral head. J. Bone Joint Surg. Br., 2003, 85, (3), 371-375.
  5. Kanhai A, Losito J.M. Hyperbaric oxygen therapy for lower-extremity soft-tissue sports injuries. J. Am. Pediatr. Med. Assoc., 2003, 93, (4), 298-306.
  6. Dolezal V. Hyperbaric oxygen therapy in athletic injuris. Cas. Lek. Cesk., 2002, 141, (10), 304-306.
  7. Kiralp M.Z, Yildiz S, Vural D, Keskin I, Ay H, Dursun H. Effectiveness of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of complex regional pain syndrome. Int. Med. Res., 2004, 32 (3), 258-262.