Poradnia fizjoterapii dziecięcej Kinesiomedica Żywiec

Poradnia fizjoterapii dziecięcej

Najczęściej zadawane pytania:

Wśród objawów, które powinny zaniepokoić rodziców należy wymienić:

  • stale obróconą główkę w jedną stronę,
  • mocno zaciśnięte piąstki i paluszki u stóp,
  • ciągłe patrzenie się do tyłu,
  • układanie się dziecka w jednej, asymetrycznej pozycji w literkę „C”.

Nie jest obowiązkiem rehabilitowanie wcześniaków, ponieważ nie wszystkie wcześniaki tego wymagają, jednakże zalecana jest kontrola. W przypadku, gdy dziecko rozwija się w sposób prawidłowy, wskazana jest kontrola co miesiąc aż do rozpoczęcia samodzielnego chodzenia, w celu wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości rozwoju. Z kolei ważne jest, aby każdy wcześniak był pod opieką neurologa dziecięcego, który podejmie decyzję odnośnie tego czy rehabilitacja jest konieczna, czy nie

Rehabilitacja u niemowlaków to po prostu stymulacja ich ciałka, polegająca na wspomaganiu rozwoju przede wszystkim poprzez wyrównanie napięcia posturalnego, aby przebiegał on w sposób jak najbardziej prawidłowy. Z reguły taka rehabilitacja jest prowadzona do momentu aż dziecko wyrówna wszelkie deficyty ruchowe.

Oczywiście, że TAK!!! To w jaki sposób podnosimy dziecko, nosimy je, przewijamy, ubieramy, rozbieramy, kąpiemy czy bawimy się z nim ma ogromny wpływ na jego dalszy rozwój.

Niestety tak. Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że proces kształtowania postawy ciała dziecka rozpoczyna się już w życiu płodowym, a po urodzeniu jest kontynuowany. Zatem jako zasadę warto przyjąć korygowanie nieprawidłowej postawy ciała już w okresie niemowlęcym. Zamiast czekać do okresu przedszkolnego, czy też szkolnego, już u niemowlaków można a nawet trzeba korygować postawę ciała w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń postawy ciała (zaburzeń wzorców posturalnych i motorycznych).