lek. med. Monika Pieniądz-Wolny

Neurolog

Witam, nazywam się Monika Pieniądz-Wolny. Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Studia medyczne ukończyłam w 2006 roku. W 2013 roku uzyskałam stopień specjalisty w dziedzinie neurologii. W latach 2008-2019 pracowałam w Oddziale Neurologii Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej . Od 2019 roku jestem zatrudniona w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, od września 2020roku w InterHealth Canada Szpital Żywiec.
W 2010 roku uzyskałam certyfikat z zakresu ultrasonografii tętnic domózgowych zewnątrzczaszkowych oraz przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej i dupleksowej. Zajmuję się leczeniem i diagnostyką schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego osób dorosłych. Przyjmuję pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa, padaczką, chorobami układu pozapiramidowego ( m.in. z chorobą Parkinsona), z zaburzeniami poznawczymi ( m.in. chorobą Alzheimera).